Gebruikers login

Registreren

Digitale werkwijze

Digitale werkwijze en bereikbaarheid

BLITTS heeft alle processen digitaal ingericht. Zo hoeven we niets te printen of per post te verzenden, zodat we het milieu minder belasten. Ook kunnen we hierdoor sneller communiceren.             
Wanneer u een aanvraag, verklaring of melding via BLITTS indient, gaat deze via het omgevingsloket naar uw gemeente. De gemeente maakt vervolgens een zaak in hun systeem.
Via onze afgeschermde internetomgeving kunt u altijd uw lopende en afgeronde aanvragen bekijken.

Digitale communicatie vindt uitsluitend plaats via e-mail. Bericht niet ontvangen? Check uw spamfolder
Wij versturen jaarlijks honderden e-mailberichten naar burgers en bedrijven. Met enige regelmaat ontvangen wij bericht dat e-mails niet zijn ontvangen. In veel gevallen is de e-mail van BLITTS dan onterecht als 'spam' (ongewenste berichten) aangemerkt en daarom in de 'spamfolder' terechtkomen. Verwacht u een bericht van ons? Houd dan ook uw spamfolder (ongewenste berichten) in de gaten.

Alle digitale documenten (brieven of besluiten) hebben een zogenoemde elektronische handtekening (brieven of besluiten). Die handtekening wordt gevormd door twee dingen: de documenten worden digitaal vastgesteld door BLITTS namens het bevoegd gezag en dat staat ook vermeld op het document, plus digitale verzending van het document vindt plaats vanuit ons beveiligde systeem. Een fysieke of ingescande handtekening op het document is daarom niet nodig.

Onze voorkeur gaat uit naar digitale communicatie; wij kunnen u dan beter en sneller van dienst zijn. Heeft u vragen over de wijze waarop u digitaal aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten en verzoeken om informatie dan kunt u contact met ons opnemen via support.
 
Met onze partners zoals gemeenten en waterschappen zijn afspraken gemaakt over digitale communicatie. Alle informatie-uitwisseling en communicatie vindt digitaal (of telefonisch) plaats.